Նեյտրոնային մոնիտորների ցանց. հիմնարար հետազոտություններ և կիրառություններ

Նեյտրոնային մոնիտորները ստանդարտ սարքավորումներ են` տեղադրված երկրագնդի տարբեր կետերում: Դրանց անհատական հաշվարկի արագությունները հետազոտում են էներգիայի և մագնիսական դաշտի որոշակի շեմից բարձր տիեզերական ճառագայթներ, որոնք գալիս են սահմանափակ ուղղություններից: Քանի որ այս ցուցանիշները հիմնականում կախված են Երկրի վրա նեյտրոնային մոնիտորի դիրքից, նեյտրոնային մոնիտորների ցանցերը տվյալներից ֆիզիկական ինֆորմացիա հավաքելու բարելավված հնարավորություն են ապահովում, ինչպես օրինակ էներգետիկ սպեկտրի կամ սկզբնական մասնիկների տարածման ուղղությունների սահմանումը/որոշումը: Դրանք նաև մեզ հնարավորություն են տալիս նեյտրոնային մոնիտորները կիրառել տիեզերական եղանակի ահազանգերի համար: Սրա համար պահանջվում է իրական ժամանակի տվյալների բազա NMDB-ի օրինակով:

  1. Ինչու՞ են հարկավոր նեյտրոնային մոնիտորների ցանցերը
  2. Պատմական զարգացումը


Ինչու՞ են հարկավոր նեյտրոնային մոնիտորների ցանցերը

Նեյտրոնային մոնիտորները ստանդարտ սարքավորումներ են՝ տեղադրված երկրագնդի տարբեր կետերում: Տիեզերական դետեկտորների համեմատությամբ հաշվի շատ բարձր արագությունը նեյտրոնային մոնիտորների ամենամեծ մրցունակ առավելությունն է: Սա կայաններին հնարավորություն է ընձեռում տիեզերական ճառագայթների ինտենսիվության մեջ դիտարկել բազմաթիվ փոքր և կարճատև փոփոխություններ (մոտավորապես 0.5% ուժգնությամբ), որոնք հասանելի չեն տիեզերական դետեկտորներին: Մյուս կողմից, ի հակադրություն տիեզերական դետեկտորների, նեյտրոնային մոնիտորներին արևային էներգետիկ մասնիկների ուժգին ժայթքումների արդյունքները հասանելի չեն: Նեյտրոնային մոնիտորների մեկ այլ առավելություն է դրանց երկարամյա հուսալիությունը և տվյալների ավտոմատ մուտքագրումը:

Գեոմագնիսական դաշտն առաջացնում է երկու էֆֆեկտներ, որոնք Երկրի յուրաքանչյուր տարածքի համար յուրահատուկ են (տես Տիեզերական Ճառագայթները և Երկիրը):

  • Ցածր կտրվածքի կոշտություն (կամ ցածր կտրվածքի էներգիայի), որից ցածր էներգիաներով Տիեզերքից եկող մասնիկները չեն կարող հասնել մթնոլորտ՝ նեյտրոնային մոնիտորից վերև
  • Դիտման ուղղությունների նեղ կոն, որի միջով միայն առաջնային տիեզերական ճառագայթները կարող են ներթափանցել մագնիտոսֆերա՝ նեյտրոնային մոնիտորին հասնելու համար:

Քանի որ յուրաքանչյուր նեյտրոնային մոնիտոր դիտարկում է տեղանքին հատուկ էներգիայի կամ կոշտության որոշակի շեմից բարձր էներգիայով և համեմատաբար քիչ ուղղություններից ընկնող սկզբնական տիեզերական ճառագայթների հոսք, գոյություն ունի տարբեր աշխարհագրական դիրքերում տեղակայված կայանների անհրաժեշտություն՝ բնութագրելու համար Մագնիտոսֆերա մտնող լիցքավորված մասնիկների հոսքը՝ դրանց անկման ուղղությամբ, ինչպես նաև որպես կոշտության կամ էներգիայի ֆունկցիա: Փաստորեն նեյտրոնային մոնիտորների համաշխարհային ցանցի միավորումը Երկրի մթնոլորտի և Մագնիտոսֆերայի հետ կարելի է համարել եզակի գործիք՝ անկյունային և էներգետիկ լուծողականությամբ: Սա է պատճառը, որ նեյտրոնային մոնիտորները ի սկզբանե նախագծվել են ստանդարտ դիզայնով: Բոլոր կայանների շահագործումը որպես միասնական բազմուղղված դետեկտոր, ևս զգալիորեն բարձրացնում է ճշտությունը (< 0.1% ժամային տվյալների համար) քան կունենայինք մեկ սարքավորման դեպքում: Վերոնշյալ քարտեզը ցույց է տալիս նեյտրոնային մոնիտորների բաշխվածությունը ողջ աշխարհում:

Էջի սկիզբ


Նեյտրոնային մոնիտորների ցանցեր. հետազոտություն

Հետևյալ նկարում մենք ներկայացնում ենք որոշակի տվյալներ, որոնք պահանջվում են Երկրի տարբեր վայրերում տեղակայված նեյտրոնային մոնիտորների կողմից:

Տիեզերական ճառագայթների տատանումների երկարաժամկետ հետազոտությունները

hspace="20" vspace="20"

Նեյտրոնային մոնիտորների գրանցումների երկարատև ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ յուրաքանչյուր կայանում հաշվի արագությունը փոփոխվում է արեգակնային ակտիվության փուլի հետ: Սա գալակտիկական տիեզերական ճառագայթների արևային մոդուլյացիայի երևույթն է: Երևույթի ծագումը բացահայտելու համար մենք չենք կարող հիմնվել մեկ նեյտրոնային մոնիտորի տվյալների վրա. մեզ անհրաժեշտ է տիեզերական ճառագայթների ինտենսիվությունը ստանալ որպես մասնիկի էներգիայի կամ մասնիկի կոշտության ֆունկցիա: Քանի որ յուրաքանչյուր նեյտրոնային մոնիտոր զգայուն է որոշակի նվազագույն կտրվաքի կոշտությամբ կամ նվազագույն էներգիայով սկզբանական տիեզերական ճառագայթների նկատմամբ՝ ինչը կախված է Երկրի վրա նեյտրոնային մոնիտորի դիրքից, հատկապես աշխարհագրական լայնությունից, մենք կարող ենք միավորել տարբեր աշխարհագրական լայնություններում տեղակայված կայանների չափումները, բևեռային կամ հասարակածային գոտիներից: Այսպես է արվել հետևյալ նկարում ներկայացված գալակտիկական տիեզերական ճառագայթների երկարաժամկետ ժամանակային զարգացումը ստանալու համար, որտեղ 10 Գվ կոշտության դեպքում (9 ԳէՎ կինետիկ էներգիա) տիեզերական ճառագայթների ինտենսիվությունը ներկայացված է գրաֆիկորեն և համեմատվում է արեգակնային բծերի քանակի աճի հետ մի քանի տասնամյակների ընթացքում:


Արեգակնայինյին տիեզերական ճառագայթների ուղղությունների բնութագիրը

Բարձր աշխարհագրական լայնության ցանցը անհրաժեշտ է տիեզերական ճառագայթների կարճատև դեպքերի հետ կապված անիզոտրոպիաների չափման համար, ինչպես, օրինակ, արեգակնային էներգետիկ մասնիկների դեպքերը և Ֆորբուշի էֆֆեկտները: Եթե բոլոր կայաները տեղակայված են միևնույն գեոմագնիսական լայնություններում, դրանց կտրվածքի կոշտությունները միևնույնը կլինեն և դրանց հաշվի արագությունների միջև ցանկացած տարբերություն պետք է վերագրվի առաջնային տիեզերական ճառագայթների անկման տարբեր ուղղություններին: Սա ներկայացված է 2005թ-ի հունվարի 20-ի արևային տիեզերական ճառագայթի դեպքի ուսումնասիրությունների միջոցով՝ կատարված 2 նեյտրոնային մոնիտորներով, որոնց կտրվածքի կոշտություները շատ տարբեր չեն: Սկզբնական պիկը շատ ավելի մեծ է Տեռռե Ադելիե կայանում, քան Կերգուելյան կղզում, քանի որ այս յուրահատուկ դեպքի ժամանակ առաջին էներգետիկ մասնիկները մտան Երկրի Մագնիտոսֆերա հարավից՝ պայմանավորված միջմոլորակային մագնիսական դաշտի արտասովոր ուղղությունից: Եթե ցանկանում եք իմանալ ավելին նեյտրոնային մոնիտորի դիտարկման ուղղությունների մասին սեղմեք այստեղ:

Էջի սկիզբ


Նեյտրոնային մոնիտորների ցանցեր և տիեզերական եղանակի ահազանգեր

Այսպիսով նեյտրոնային մոնիտորների ցանցերը կարևոր են չափումներից մաքսիմում գիտական տեղեկություններ քաղելու համար: Սակայն նեյտրոնային մոնիտորների միջոցով տիեզերական եղանակի ահազանգեր ստանալու համար կարևոր են նաև ցանցերը՝ անկախ նրանից վերաբերվում են դրանք արևային էներգետիկ մասնիկներին, թե դեպի Երկիր ուղղված պսակի զանգվածների ժայթքումներին:

Արեգակնային էներգետիկ մասնիկների (ԱԷՄ) ահազանգեր

Արեգակնային Էներգետիկ Մասնիկների ուժեղացած հոսքերը (ԱԷՄ=արևային էներգետիկ մասնիկներ) խոշոր խանգարող հանգամանք են տիեզերանավերի սարքավորումների և այլ տեխնոլոգիաների, բևեռային գոտիներում ռադիոհաղորդակցության, ինչպես նաև տիեզերագնացության համար (առավել մանրամասներ այստեղ): Տիեզերական տեխնոլոգիաների օգտագործման աճով պայմանավորված՝ առավել անհրաժեշտ է դառնում ստեղծել սարքավորումներ նման դեպքերի կանխագուշակման համար: Արեգակնային տիեզերական ճառագայթների պրոտոնները և հնարավոր նեյտրոնները, բացառությամբ բարձր էներգիաների էլեկտրոնների, ամենաարագ մասնիկներն են, որոնք կհասնեն Երկիր կոնկրետ դեպքի ժամանակ: Դրանց քանակը մեծ չէ, և հետևաբար իրենցից մեծ վտանգ չեն ներկայացնում: Սակայն նրանց անկումը նախազգուշացնում է, որ որոշ ժամանակ անց ավելի փոքր էներգիաներով պրոտոնների և իոնների շատ ավելի հոծ զանգված է սպասվում: Եվ քանի որ արեգակնային տիեզերական ճառագայթները խոշոր դեպքերի ժամանակ են առաջանում, որոնցում ցածր էներգիաների պրոտոնների և իոնների քանակը ամենամեծն է, այս մեծ էներգիաներով մասնիկների հոսքերի վաղ նախազգուշացումը շատ կարևոր է: Նեյտրոնային մոնիտորների ցանցերը կարող են կիրառվել մշակելու համար իրական ժամանակի նախազգուշացման համակարգեր, ԱԷՄ-ի ահազանգեր: Գոյություն ունեն երկու հիմնարար պահանջներ նման ահազանգի համար. ճշգրտորեն կանխագուշակել դեպքերը և խուսափել կեղծ ահազանգերից:

Նեյտրոնային մոնիտորների իրական ժամանակի տվյալների կարևորությունն այս նպատակի համար NMDB նախագծի իրականացման պատճառներից մեկն է: Այս նախագծի շրջանակներում մենք մշակում ենք նման կանխագուշակման համակարգ, կիրառելով բարձր լայնություններում տեղակայված առնվազն 3 նեյտրոնային մոնիտորների տվյալներ, քանի որ դրանք ցածր գեոմագնիսական կտրվածքի պատճառով ամենից զգայունն են, և դրանք համադրում ենք արբանյակների փափուկ ռենտգենյան ճառագայթների տվյալների հետ՝ բռնկման առկայությունը ստուգելու համար: Երբ տվյալ նեյտրոնային մոնիտորում հաշվի արագությունը որոշակի չափով գերազանցում է մի քանի հաջորդական մեկ րոպեանոց չափումների գոյություն ունեցող միջինը, գործում է կայանի ահազանգը: Վերգետնյա աճը սկսված է համարվում, երբ առնվազն 3 կայանները կայանի ահազանգման ռեժիմում են և երբ մեկ ռենտգենյան կանալը ցույց է տալիս, որ բռնկումը սկսվել է:

Էջի սկիզբ


Տիեզերական ճառագայթները որպես պսակի զանգվածների գեո-էֆֆեկտիվ ժայթքումների վաղ նախազգուշացումներ

Միայն արագ մասնիկները չեն, որ դեր են խաղում տիեզերական եղանակի մեջ: Միջմոլորակային տարածքներում թափառող պսակի զանգվածների ժայթքումները, երբ դրանք վնասում են երկրի մագնիտոսֆերան, կարող են առաջացնել գեոմագնիսական փոթորիկ: Երկրի մագնիսական դաշտի խաթարումն առաջացնում է էլեկտրական հոսանքներ, որոնք կարող են խոչընդոտել Երկրի վրա տեխնիկական սարքավորումների, հատկապես Երկրի բևեռային գոտիներում, ինչպես նաև տիեզերական էլեկտրոնիկայի աշխատանքներին: Նեյտրոնային մոնիտորի չափումները կարող են ապահովել Երկիր ուղղված Պսակի զանգվածների Ժայթքումների մասին վաղ նախազգուշացումներ, քանի որ այս խաթարումները փոփոխում են գալակտիկական տիեզերական ճառագայթների տարածումը Հելիոսֆերայի մեջ:

Երբ պսակի զանգվածների արագ ժայթքումը շարժվում է միջմոլորակային տարածություններում, իրենից առաջ առաջացնելով հարվածային ալիք, այն ազդում է գալակտիկական տիեզերական ճառագայթների տարածման, ինչպես նաև Երկիր հասնելու դրանց ուղղությունների վրա: Քանի որ հարվածային ալիքը կարող է անդրադարձնել լիցքավորված մասնիկները, տիեզերական ճառագայթները հարվածից հետո սպառվում են: Քանի որ տիեզերական ճառագայթները շատ ավելի արագ են տարածվում, քան Միջմոլորակային Պսակի Զանգվածների Ժայթքումները (ՄՊԶԺ), սրանց վերահսկողության միջոցով կարելի է որոշել այն գոտին, որը խաթարվելու է՝ դրա Երկիր հասնելուց բավականին առաջ: ՄՊԶԺ-ի նախազգուշացնող մասնիկների հետքերն անկասկած նկատվել են նեյտրոնային մոնիտորների տվյալների մեջ ուժեղ մագնիսական փոթորիկների նախաշեմին և Ֆորբուշի էֆֆեկտներից առաջ: Այս էֆֆեկտների մանրամասն հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ նաշազգուշացնող մասնիկների հետքերը կարող են լինել տիեզերական ճառագայթների հաշվի արագության նվազում, կամ աճ:

Նախազգուշացնող մասնիկների նվազումներ ակնհայտորեն տեղի են ունենում, երբ նեյտրոնային մոնիտորի կայանը մագնիսականորեն կապված է տիեզերական ճառագայթներով աղքատացած գոտում՝ հարվածին համընթաց (ինչը նշանակում է հարվածից հետո): Սակայն միևնույն պատճառով անդրադարձ հարվածի ժամանակ սպասվում է տիեզերական ճառագայթների ավելի մեծ հոսք հարվածից առաջ (հակընթաց գոտի): Եթե Երկիրը կապված է այս գոտուն, նեյտրոնային մոնիտորները կգրանցեն տիեզերական ճառագայթների ավելի մեծ ինտենսիվություն մինչև ՄՊԶԺ հարվածը: Հարվածի արդյունքը շատ զգալի է այն տարածության վրա, որը համապատասխանում է մագնիսական դաշտի մեջ տիեզերական ճառագայթի մասնիկի մեկ շրջանաձև ուղեծրին (Լառմորի շառավիղ) հարվածից առաջ: 10 Գվ կոշտության պրոտոնների համար միջին միջմոլորակային մագնիսական դաշտի ինտենսիվության հանդարտ ֆոնի վրա, հարվածից առաջ (մոտ 5 նՏ) Լառմորի շառավիղը մոտ 0.04 ԱՄ (1 Աստղագիտական Միավոր = Արև-Երկիր միջին հեռավորությանը) է: 500 կմ/վ-ով հարվածին մոտ 4 ժամ է հարկավոր անցնելու այս հեռավորությունը՝ մինչ Երկիր հասնելը: Այսպիսով, այս անոմալիաները ամենից հաճախ հանդիպում են հարվածից մի քանի ժամ առաջ: Նեյտրոնային մոնիտորի ցանցը կարող է ճանաչել այս նշանները և հետևաբար նախազգուշացնել սպասվելիք հզոր գեոմագնիսական փոթորիկի մասին:

Այս նկարն օրինակ է. այն քարտեզ է, որտեղ մի քանի նեյտրոնային մոնիտորների ասիմպտոտիկ ընկման ուղղությունը գրաֆիկորեն ներկայացված է որպես ժամանակի ֆունկցիա: Կարմիր շրջանները նշանակում են ինտենսիվության նվազում, իսկ դեղին շրջանները՝աճ: Շրջանի չափը համաչափ է տիեզերական ճառագայթների փոփոխություններին: Ուղղահայաց գիծը ցույց է տալիս այն ժամանակը, երբ հարվածը հասավ Երկիր: Սկսած այդ ժամանակից տիեզերական ճառագայթների ինտենսիվությունը բոլոր նեյտրոնային մոնիտորներում թուլանում է, ինչպես ներկայացված է ամենուրեք կարմիր շրջանների միջոցով: Սակայն նկարում պարզորոշ երևում է, որ տիեզերական ճառագայթների աճի նվազումները տեղի են ունեցել շատ ավելի վաղ՝ 135°-180°, նեղ երկայնության գոտում, ինչը համապատասխանում է միջմոլորակային մագնիսական դաշտի ուղղությանը: Այս առանձնահատկությունը առավել լավ արտահայտվեց սեպտեմբերի 7-ից՝ ~23:00 UT (24 ժամ մինչև հարվածի Երկիր հասնելը): Մագնիսական երկայնակի տիեզերական ճառագայթների ինտենսիվության թուլացումը ազդանշան էր, որ Երկրի միջով անցնող միջմոլորակային մագնիսական դաշտի գիծը այն ժամանակ կապված էր մի գոտու հետ, որը կանխում էր տիեզերական ճառագայթների ընկնումը՝ գոտին Երկրի ուղղությամբ եկող ՄՊԶԺ հարվածից հետո: Այսպես նեյտրոնային մոնիտորների համաշխարհային ցանցի միջոցով տիեզերական ճառագայթների իրական ժամանակի դիտարկումները կարող են ծառայել նախազգուշացնելու մոտեցող ՄՊԶԺ-ի մասին դրանց գալուց ժամեր առաջ:

Ինչպես նշվեց վերևում, ՏՃ-ի տատանումների երկայնակի(կամ անկման անկյան) բաշխումը մինչև խաթարման սկիզբն ընդունում է հատուկ տեսք, երբ ՏՃ-ի տատանուների կտրուկ փոփոխությունները (բացասականից մինչև դրական կամ հակառակը) հայտնվում են շատ մոտ երկայնությունների վրա՝ IMF մագնիսական ուժագծին մոտ: Սակայն սա նախագիծ է հետագայի համար: Վերոնշյալ նկարը ստացվել է մոտ 45 նեյտրոնային մոնիտորների տվյալներից: Այս բոլոր կայանները դիտարկել են անկման բոլոր երկայնությունները ամեն վարկյանի համար:
Պտտվելով Երկրի հետ, յուրաքանչյուր կայան օրվա ընթացքում դիտարկում է լայնությունների ամբողջական շրջան և, որքան շատ կայաններ են կիրառվում տարբեր տարածքներում, այնքան առավել ամբողջական է մեր կողմից ստացված պատկերը: Եթե մենք ամեն վայրկյան դիտարկենք գեթ մեկ կայանի միջոցով, միայն մեկ երկայնական ուղղություն: Եվրոպական կամ մերձեվրոպական կայանները ևս առանձին վերցված բավարար չեն լինի. նույն վերևի օրինակը պատկերված է այս նկարներում՝ միայն Եվրոպական կայանների տվյալներով(նեղ երկայնական գոտու մեջ)ինչպես նաև եվրոպական և ռուսական կայանների տվյալներով: Նախազգուշացնող մասնիկի հետքերը դեռևս տեսանելի են, սակայն ցրված տեսքով, և այս կերպով հնարավոր չէ ունենալ վստահելի նախազգուշական համակարգ:

Էջի սկիզբ


Պատմական զարգացումը

Նեյտրոնային մոնիտորների համակարգի կենսագրությունը սկսվեց Ջ. Ա. Սիմպսոնից, որը 1948թ-ին ստեղծեց այս համակարգը՝ գրանցելու համար տիեզերական ճառագայթներից առաջացող մթնոլորտային նեյտրոնները: Ներկայիս համաշխարհային ցանցի բազմաթիվ կայաններում (42 կայաններ) այս նեյտրոնային բաղադրիչների շարունակական գրանցումը սկսվեց 1957թ-ի հուլիսին՝ Միջազգային Գեոֆիզիկական տարվա պաշտոնական բացումով:

Սկզբնական շրջանը. Միջազգային Գեոֆիզիկական Տարի (ՄԳՏ) և ՄԳՏ նեյտրոնային մոնիտորներ

1957 – 1958թթ հետազոտությունը կատարվում էր ՄԳՏ պլանի համաձայն, և միայն 1959-ից հետո ստեղծվեց ՄԳՏ ծրագիրը (Միջազգային Գեոֆիզիկական Համագործակցություն)՝ որպես ՄԳՏ-ի երկարաձգում: 1957թ-ի սեպտեմբերի 15-ին ԻԶՄԻՐԱՆՈՒՄ՝ Մոսկվա (NIZMIR), ստեղծվեց Համաշխարհային Տվյալների Կենտրոնը (WDC-B2),: Այս վայրում տվյալների փոխանակման միջոցով պետք է հավաքվեն աշխարհի բոլոր կետերում կատարված հետազոտությունները: Միևնույն ժամանակ, սովետական կայաններից և Եվրոպա-Ասիական շրջաններից ստացված բոլոր տվյալները ուղարկվեցին ԱՄՆ-ի տվյալների կենտրոն(WDC-A)և Ճապոնիա(WDC-C): Տվյալների այս փոխանակումը փոխհասկացություն և կապ ստեղծեց բոլոր երկրների գիտնականների միջև:

Ցանցի վերականգնումը. ՆՄ64 նեյտրոնային մոնիտորներ

1960-ական թթ. տիեզերական ճառագայթների հայտնաբերմանն ուղղված միջազգային գիտական գործունեությունը շարունակեց զգալիորեն աճել՝ Հանդարտ Արևի Միջազգային Տարվա շրջանակներում: 1964թ-ին նեյտրոնային մոնիտորների նոր ցանց ստեղծվեց Հաթթոնի և Կարմիշելի կողմից (ՆՄ64)՝ ավելի մեծ հաշվիչներով ստատիստիկ ճշգրտության աճի համար: Հին կայանները նոր սարքավորումներ ստացան և նոր կայաններում տեղադրվեցին նոր գերմոնիտորներ: ՄԳՏ և ՆՄ 64 նեյտրոնային մոնիտորներով սարքավորված կայանների քանակի աճը և հաշվարկի արագության զարգացումը կարելի տեսնել նկարի մեջ:

Դեպի իրական ժամանակի տվյալների բազա

Առաջին անգամ նեյտրոնային մոնիտորների տվյալները (Մոսկվայի կայանից) տեղադրվեցին ինտերնետում 1997թ-ին՝ իրական ժամանակում քննարկման համար, սա փաստորեն առաջին շունչը տվեց իրական ժամանակում տվյալների կուտակման նոր ժամանակաշրջանին, դրանց մշակմանը և տվյալերի ներկայացմանը:

Ներկայումս համաշխարհային ցանցը բաղկացած է մոտավորապես 50 գործող նեյտրոնային մոնիտորներից՝ տարբեր էներգետիկ առանձնահատկություններով և արձագանքներով սկզբնական տիեզերական ճառագայթներին: Բոլոր նեյտրոնային մոնիտորները աշխատում են անդադար՝ 1-5 րոպե դադարով տվյալներ կուտակելով: Կայանների մեծամասնությունը (մոտ 30) իրենց տվյալները ներկայացնում են ինտերնետում՝ իրական ժամանակում քննարկման համար: Սկսած 2008թ-ի հունվարից մշակվում է բարձր լուծողականության Նեյտրոնային Մոնիտորների Տվյալների բազան (NMDB)՝ է-ինֆրակառույցների նախագիծ՝ Եվրամիության աջակցությամբ 7-րդ Բազային Ծրագրի շրջանակներում (գիտությունների բաժնում ): Այս նախագիծը ուղղված է բարձր լուծողականության նեյտրոնային մոնիտորների չափումների համար իրական ժամանակի տվյալների բազայի մշակմանը՝ ներգրավելու համար հնարավորինս շատ նեյտրոնային մոնիտորների տվյալներ: Հիմնական նպատակը տիեզերական ճառագայթների տվյալների թվային պահեստարանի մշակումն է, որն ինտերնետի միջոցով հասանելի կլինի մեծ թվով այցելուների՝ ստանդարտացված վեբ կապով տվյալների բազա անմիջական մուտքի միջոցով:

Հետագա զարգացումները կարող են ծրագրվել տիեզերական ճառագայթների հետ կապված այլ գիտական չափումների միջոցով (օր. մյուոնային աստղադիտակների ցանցեր), որոնք ևս կարող են տեղ զբաղեցնել այս նոր տիեզերական ճառագայթների տվյալների բազայում:

Էջի սկիզբ