Μετρήσεις

Μετρήσεις από επίγειους μετρητές

Οι επίγειοι ανιχνευτές κοσμικών ακτίνων καταμετρούν την δευτερογενή συνιστώσα των κοσμικών ακτίνων, δηλαδή τις διαφορετικές συνιστώσες που παράγονται μέσω των καταιγισμών στην ατμόσφαιρα της Γης. Οι ανιχνευτές μπορούν να χωριστούν σε υποκατηγορίες ανάλογα με την συνιστώσα που καταμετρούν: νουκλεονική (πρωτόνια και νετρόνια), μεσονική (μιόνια) και ηλεκτρομαγνητική (φωτόνια, ηλεκτρόνια, κτλ) συνιστώσα. Στη συνέχεια θα μελετήσουμε την υποκατηγορία των επίγειων ανιχνευτών, γνωστοί και ως μετρητές νετρονίων (ΝΜs).